Registrieren Shop Mitglieder Suche Start Portal HowTo

Shinobi no Koden - Wege der Schatten - Das Naruto RPG-Forum » Setting und Charaktere » Steckbriefe » Multicharakter-Anmeldung » Hallo Gast [anmelden|registrieren]
Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Ninja Bote
Ninja Bote

Beiträge:
RPG: 2357
NO-RPG: 114

Guthaben: 0 Ryou

Ninja Rang: -

Chakra: keine Angabe

Kampfkraft: keine Angabe

Konkrete Chakraersparnis: keine Angabe

Level: 51
Exp: 27%

Verwarnungen:
keine

Multicharakter-Anmeldung Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen

Dieser Thread dient dazu, euch einen Antrag auf einen weiteren Haupt-Charakter zu ermöglichen. Eine formlose Bitte genügt und wird dann von einem Mod oder Admin bearbeitet. Die Voraussetzungen für einen zweiten Hauptcharakter sind im Regel-Forum erfasst und ihr solltet nicht hier posten, wenn ihr nicht meint, die Bedingungen zu erfüllen.

Zum zweiten werden in diesem Thread die Personen aufgeführt sein, die berechtigt sind, einen weiteren Hauptcharakter zu spielen.

Besitzer eines weiteren Haupcharakters:
(Hauptaccount: 1st -> 2nd -> 3rd -> ...)


 • Achamo: Sandei Achamo -> Uchiha Mugen Ikari -> Kota Takagi Tsunayoshi -> Sonohara Masaomi
 • Agony: Hinotama Kin -> Hachuu Rouki -> Shio Jin
 • Akasuna no Sasori: Kakarasa Igarashi -> Michishige Kazuma - > Mouji Hikifune
 • Altaris: Aburame Konchu -> Sadano Nibori
 • Antitheus: Uchiha Fudo -> Hyuuga Katashi
 • Asuma: Nishio Kouhei Ki -> Kato Ren -> Shuryoka Inuzuka Amida -> Tamehiro Renji -> Tamashii Shou
 • Bakura: Kaguya Ren -> Kusanagi Mino
 • Nagano Ikinoh: Nagano Ikinoh -> Kazuma Takara -> Namikaze, Hayate Yojiro -> Sukami Chiasa -> Shio Saki Hitomi -> Tengoku Haruka
 • cho_chan: Satora Miyuki -> Tsukimono Hotaru -> Ikimono Yukiko
 • Chou: Chiisana Chou -> Yamanaka Madoka -> Uchiha Ayaka
 • Dabi: Kisaragi Kohane -> Kyomori Ayumi -> Kaguya Yuuko -> Yamanaka Enju -> Kurokawa Shigeru
 • Darukan: Sukami Husaru -> Seishuu Koji -> Karyudo Taru -> Tsuji Itsuki
 • Demaru: Ichimai Demaru -> Yamanaka Tsukimisou Hinagiku -> Hachuu Gunjin
 • Dreamdancer: Mitsuri Hyuuga -> Aburame Hinjo
 • easywalker: Uchiha Yoshiro -> Uchiha Keitaro -> Uchiha Kano -> Inuzuka Isamu -> Yamagu Hiroki -> Shio Raiden -> ?
 • E'lara: Kato E'lara -> Takano Riko
 • Feather: Osojimo Chimi Yachou -> Inagawa Kurashi -> Kusari Kinsha Souji
 • fudo: Inuzuka Fusonajoshi -> Abumi Akio -> Fukugawa Kisho
 • Gillian: Myuu Gillian -> Aizawa Kizune
 • Hanzo Yatamura: Yatamura Hanzo -> Mouji Kaori
 • Harrasaki: Taku Ton -> Kami Shiga -> Fujiwara Shoko
 • Hinata: Hyuuga Ichigo -> Sukami Nanali (Account zu Akito [2nd] umgewandelt)
 • Honami: Hizuya Honami -> Kohana Sugimizu
 • Horus: Nara Daichi -> Higashi Tazo -> Nara Takeru -> Akogari Taka
 • Hyuuga Natsuki: Hyuuga Natsuki -> Kaguya Sayuri -> Minamoto Amaya -> Inuzuka Kyosuke -> Kyomori Kenshiro
 • Naomi (Kaguya Natsumi): Yoshino Naomi -> Aoi Yasu
 • Karaka: Shio Fumiko -> ???
 • Karhu: Amaaru Hiroki -> Nara Benkei -> Akimichi Kichiro -> Tamehiro Haruko
 • KashiSan: Watanabe Kano -> Aburame Yuugo -> Kusanagi Kurando -> Yoshimitsu
 • Katsura: Nara Katsura -> Tsukimono Ayane -> Esemono Keiko Sayo
 • Keita: Kisuke Kaido -> Kisumi Cho
 • Kem (Kemkayi): Kitanishi Tansho (Felmiri Kemkayi) -> Karakasa Tari -> Yamaguchi Nyoko -> Takita Kazuya
 • Kenei Toshie: Toshie Kazuma Kenei -> Hideyoshi Toyotomi -> Azato Kiyuna
 • Kirika: Yuumura Kirika -> Toujou Leen
 • Kuroi: Sukami Yoshio -> Kyomori Midori -> ???
 • Kyoshi: Nakahara Kyoshi -> Hong Liang Fai -> Kazuma Haruna
 • liv: Kusanagi Amida -> Shahiro Setsuna
 • Madayana: Mori no Yasu -> Tachibana Hisoka -> Yamanaka Tomio -> Araboshi Jun -> Kyomori Utamaro Isei -> Shio Katashi -> Kaguya Yataro
 • Maru Itachi: Yamagawa Yuuka Amaya Ai -> Satori "Gi" Hajime Yasushi Masanori -> Sukami Sora -> Nara Mika Hoshi Emi -> Esemono Mai Izumi Sou -> Jakkaru Mayu -> Tsukimono Sho Kazuo Aki
 • Masa: Aburame Shino-ru -> Lin Kuei -> Morikaku Kouki
 • Middi: Nara Uchiha Chizu -> Hyuuga Sakuya -> Wakayama Shu Yin -> Yatamura Risa -> Kobayashi Kurenai -> Karakasa Yuzuki -> ?
 • Mörder: Tameni Sen -> Tameni Akito
 • Motoko: Kusanagi Motoko -> Kusanagi Tatsu
 • Noir: Kibagami Kirito -> Yamanaka Tsubasa Ichiro -> Yuushi Kagami Yuki -> Kiyohara Shinta
 • Nokkon: Sakiyurai Akinari -> Sakiyurai Hiromi -> Hyuuga Kenichi -> Takita Kazuya
 • Hoshi (Nuran): Haibara Yukino Hoshi -> Kusanagi Nojiko Hikari -> Sandei Arisa Ai
 • Papayamane: Esemono Kinnosuke -> Abumi Nemu -> Sawada Jin
 • Parsith: Asaaki Parsith -> Fujita Saito -> Abumi Shou
 • Qway: Esemono Kaito -> ???
 • Reideen: Ichimai Setsuna -> Hyuuga Mitsunari -> Inuzuka Hidetsugu
 • Reiyeka: Soyamori Reiyeka
 • Rin (Konfusius): Kanesaka Rin -> Takeda Kaede -> Shirakawa Takahiko -> Aburame Yukio -> Shio Shinya -> Hyuuga Naoki -> Shio Kazuki -> Yamanaka Ran Ajisai
 • Rinako: Uchiha Rinako -> Kougami Hatsune -> Sasakura Natsuki
 • Ryu: Kayanaru Ryu -> Nikimari Takeru -> Nara Natsuki -> Uchiha Kenjiro
 • RyuKazuha: Sarutobi Sasuke -> Yamanaka Manjushage Nogiku -> Sukami Shingi -> Tsukimono Hideaki -> Uesugi Akashige
 • Saisho: Keibatsu Saisho -> Hyogaki Saisho
 • Sakura: Kyoko Yueshi -> Ai Aiyume Yukiko Kasumi -> Uchiha Mizuki
 • SandShadow: Joshimitsu Sokka -> Watanabe Kori Kanshiki
 • Sblomie: Uchiha Takato Satoshi -> Watanabe Hatsuharu -> Hanataru Sayuri -> Kagetora Matsumoto
 • Seki: Uchiha Asakura Seki -> Esemono Akito
 • Serann: Dayaro Iotason -> ???
 • shei*: Sukami Itoe -> Aburame Etsu
 • sh!bo: Uchiha Yui -> Kishio Gonzo
 • Shigeru: Hyuuga Shigeru -> Kimura Shinji Yuu -> Uchiha Kotori -> Ishikawa Goemon
 • Shinro: Masabi Shinro -> Hitari Vyse -> Uchiha Vyse
 • Shizuka: Yuuji Shizuka -> Kaguya Mishi Hachiko -> Shirou Sasuna -> Shinzo Akuma -> Aburame Tatsuki -> Sakira -> Yamanaka Natsuko -> Youma Rinji Iruka
 • Strider: Aburame Hiroki -> Karakasa Toshiko -> Nakagawa Hideaki
 • Sun Li: Iori -> Yamagata Seiji
 • Takei Yasuo: Takei Yasuo -> Shigeko Kouhei -> Katsumi Akio
 • Tenshin: Tengoku Tenshin -> Korikou Risuke -> Ikimono 'Bones' Tenyo -> Kusanagi Kanahe
 • Uchiwa: Shojiki Hagane -> Tetsu (Tenma) Kotsubaki -> Uchiha Slaid
 • Veldrin: Sayuna Shiki -> Amae Koromo -> Shio Miharu -> Uchiha Toyone
 • Vin: Narazaki Genji -> Kimura Gintaro Yaso -> Kusanagi Miki -> Sandei Haru Yamato -> Khulan/Takeda Aya
 • WhiteFighter: Uchiha Itachi -> Sukami Kyoko -> Takeuchi Kohaku Sho -> Imagawa Mamoru Shouhei
 • Yanime: Himitsu Yanime -> Tsukimono Tetsuya -> Karakasa Sanagi -> Kazuma 'Nene' Nanami
 • Yoko: Shimizu Keiko Akina -> Muchitjuso Yuriko
 • Yoshitsune: Hyuuga Yoshitsune -> Karakasa Ichimatsu -> Shirakura Yasumi -> Sukami Kei
 • Yuri: Masahiro Yuri -> Hanataru Taro
 • Yuzuki: Yuzuki -> Karumo Hikami -> Mika


Bei fehlenden Namen bitten wir euch, eine Pn an die Mods zu schicken.

__________________
Ich erledige alle mögliche Arbeit.

Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Shizuka am 26.01.2017 17:11.

24.08.2007 09:14 Ninja Bote ist offline Email an Ninja Bote senden Beiträge von Ninja Bote suchen Nehmen Sie Ninja Bote in Ihre Freundesliste auf
 
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Gehe zu:

Powered by Burning Board Lite 1.0.2 © 2001-2004 WoltLab GmbH | Impressum
Design by nam0